About Me

header ads

Mạng diện rộng WAN

      Giới thiệu về mạng WAN

      Mạng diện rộng (WAN) là mạng truyền dữ liệu qua những vùng địa lý rất lớn. WAN có nhiêu đặc điểm quan trọng khác với LAN. Trong chương này, trước tiên các bạn sẽ cỏ một cái nhìn tổng thể về các kỹ thuật và các giao thức của mạng WAN. Đồng thời trong chương này cũng sẽ gịải thích những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa LAN WAN.
       Bên cạnh đó, kiến thức về các thành phần vật lý của router cũng rất quan trọng. Kiến thức này sẽ là nền tảng cho các kỹ năng và kiến thức khác khi bạn cấu hình router và quản trị mạng định tuyến. Trong chương này, các bạn sẽ được khảo sát thành phần vật lý bên trong và bển ngoài của router và các kỹ thiật kết nối với nhiều cổng khác nhau trên router.
     WAN là mạng truyền dữ liệu qua những vùng địa lý rất rộng lớn như các bang tỉnh, quốc gia. Các phương tiện truyền dữ liệu trên WAN được cung cấp bởi ISP -  nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như các công ty điện thoại.
Mạng WAN có một số đặc điểm sau:
  • WAN dùng để kết nổi các thiết bị ở cách xa nhau bởi những địa lý lớn.
  • WAN sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ, Ví dụ như: Regional Bell Operating Companies (RBOCs), Sprint, MCI, VPM internet servies, Inc., AItantes.net...
  • WAN sử dụng nhiều loại liên kết nối tiếp khác nhau.
  • WAN có một số điểm khác với LAN. Ví dụ như: LAN được sử dụng để kết nốii các máy tính đơn lẻ, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị đầu cuối và nhiều loại thiết bị khác trong cung một toà nhà hay một phạm vi địa lý nhỏ. Trong khi đó WAN được sử dụng để kết nối các chi nhánh của mình, nhờ đó mà thông tin được trao đổi dễ dàng giữa các trung tâm.
  • Mạng WAN hoạt động chủ yếu ở lớp Vật lý và lớp Liên kết dữ liệu mô hình OSI. WAN kết nối các mạng LAN lại'với nhau. Do đó, WAN thực hiện, chuyển đổi các gói dữ liệu giữa các router, switch và các mạng LAN mà nó kết nối.
Sau đây là các thiết bị được sử dụng trong WAN:
•      Router: cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm Internet và các giao tiếp WAN.
•      Loại switch được sử dụng trong WAN cung cấp kết nối cho hoạt động thông tin liên lạc băng thoại video và dữ liệu.
•      Modem: bao gồm: giao tiếp với dịch vụ truyền thoại; CSU/DSU (Chanel service units/ Digital service units) để giao tiếp với dịch vụ Tl/El; TA/NT1 (Terminal Adapters /Network Terminal 1) để giao tiếp với dịch vụ ISDN (Integrate Services Digital Network).
•      Server thông tin liên lạc: tập trung xử lý cuộc gọi của người dùng.

     Các giao thức ở lớp Liên kết dữ liệu của mạng WAN mô tả về cách thức mà gói dữ liệu được vận chuyển giữa ác hệ thống trên một đường truyền dẽ liệu, các giao thức này được thiết kế cho các dịch vụ chuyển mạch điểm-đến-điểm, đa điểm, đa truy nhập, ví dụ như: Frame Relay.
     Các tiêu chuẩn mạng WAN được định nghĩa và quản lý bởi các tổ chức quốc tế sau :
·         Liên hiệp viễn thông quốc tết - lĩnh vực tiêu chuẩn viễn thông - ITUT
·          
·         Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn - ISO ( International Organization for Standardization)
·         Tổ chức đặc trách về kỹ thuật Internet - IETF ( Internet Engineering Task Force)
·         Liên hiệp công nghiệp điện tử - EIA ( Electronic Industries Association)Đăng nhận xét

0 Nhận xét