About Me

header ads

PRTG monitoring

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PRTG

Giới thiệu
            Một vài năm trước đây bạn có thể sử dụng PRTG Traffic Grapher của Paessler. PRTG Traffic Grapher là một tiện ích Windows đơn giản dùng để kiểm tra lưu lượng mạng theo đồ thị được thu thập bằng cách sử dụng SNMP, Netflow và các phương pháp khác. Paessler cũng cung cấp một phiên bản PRTG khác có tên gọi Network Monitor. Đây là phiên bản không cho phép kiểm tra hiệu suất và kết nối mạng nội bộ cho máy tính nội bộ của bạn nhưng kết nối và kiểm tra mạng cho toàn bộ doanh nghiệp. PRTG Network Monitor có thể thực hiện điều này thông qua khoảng 10 kiểu sensor khác nhau như SNMP, WMI, & Netflow.
            Paessler là một công ty của Đức, sản phẩm chính của công ty là PRTG. Như đã được đề cập, có hai phiên bản của PRTG đó là Network Monitor và Traffic Grapher. Cả hai sản phẩm này đều có các phiên bản miễn phí và phiên bản thương mại. Phiên bản miễn phí bị giới hạn trong 10 sensor (các phiên bản thương mại cho dùng thử cũng tương tự). PRTG Network Monitor cho phép bạn thực hiện các hành động dưới đây:
·         Kiểm ta băng thông, hiệu suất sử dụng, uptime và khả năng sẵn có
·         Vấn đề báo cáo và cảnh báo
·         Giao diện web
Network Monitor hỗ trợ việc kiểm tra các mạng lên đến 30.000 sensor và có thể báo cáo về tình hình các kết nối có hội tụ SLA hay không.

Các thiết bị Windows có thể được kiểm tra bằng SNMP, ping và WMI. Trong khi đó với các thiết bị non-Windows, bạn có thể kiểm tra chúng bằng việc sniffing (tạm dịch là kiểm tra) các gói dữ liệu, NetFlow (cho các thiết bị Cisco), SMTP (cho các máy chủ email), HTTP (cho các máy chủ web) và một số công nghệ kiểm tra khác.
Dưới đây là các bước cài đặt PRTG ver 12.4:


 Hình 1: Giao diện cài đặt ở bước đầu.

Hình 2: Điền vào địa chỉ Email.


Hình 3: Quá trình cài đặt
Các bước sử dụng PRTG:
Hình 4: PRTG với giao diện Web
Đầu tiên nhấn nút Default Login để đăng nhập mặc định, sau đó tạo các tài khoản admin:
Chọn Setup -> System Administration -> User Accounts:


Hình 5: Giao diện tạo tài khoản.
Sau đó tạo ra một nhóm các thiết bị liên quan để dễ quản lý:
Chọn Device -> Add group

Hình 6: Thêm nhóm thiết bị cần theo dõi

Hình 7: Đặt tên cho group.

Hình 8: Group được tạo ra.
Sau đó thêm các thiết bị có liên quan vào chung group vừa tạo:
Chọn Device -> Add Device:

Hình 9: Thêm thiết bị để theo dõi và quản lý.
Phần Device Type, chọn Automatic sensor creation using specific device template:
Hình 10: Giao diện thêm thiết bị.
Ở mục Template name, chọn các template có liên quan tới thiết bị cần theo dõi, ví dụ ở đây thêm một thiết bị Router, chọn Cisco ADSL, Cisco Device.


Hình 11: Giao diện theo dõi của một thiết bị Router R1.

Hình 12: Giao diện theo dõi thiết bị.
Chọn Device -> Log:
Hình 13: Log các thiết bị.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét