About Me

header ads

Tìm hiểu hostspare - hostswap - array

  • Hotswap là ổ cứng có thể tháo lắp nóng, các server sau này thường được trang bị (hoặc option) khay chứa các ổ cứng hostswap để khi các ổ cứng trong raid bị lỗi thì có thể tháo ra rồi thay ổ khác vào (cùng dung lượng...) mà ko cần phải khởi động lại máy.
  • Hostspare là khái niệm dùng cho raid. VD: có 4 hdd mà cấu hình raid 5 thì có 2 tùy chọn:
         - Thông dụng: raid sẽ chạy trên 4 ổ với dùng lượng ổ đã raid = dung lượng 3 ổ con. Trường hợp này khi 1 trong số các ổ hỏng phải thay liền để               raid build lại dữ liệu. Trong trường hợp này cả 4 hdd sẽ được sử dụng.
         - Cấu hình 1 ổ làm hostspare. Như vậy dung lượng ổ raid chỉ bẳng 2 ổ và sẽ có 1 ổ dự phòng (hostpare), chỉ có 3 hdd hoạt động khi máy chạy.                Như vậy khi máy đang chạy mà bị hỏng một ổ thì có thể tháo ổ đó ra và máy vẫn chạy tiếp, lúc nào có ổ mới thì bạn gắn vào như cũ. Nếu để ý              kỹ thì ổ hostspare sẽ không hoạt động (đèn ko nháy).
  • Array là một tập hợp các ổ cứng mà muốn tạo thành raid. Vd bạn có 6 hdd thì có thể tạo 2 array: array 1 gồm 2 ổ và cấu hình raid 1 cho nó, còn array 2 gồm 4 ổ và cấu hình raid 5. Sau đó có thể cài hệ điều hành lên array 1, raid 5 dùng lưu data. Span Array là 1 array trong đó các ổ cứng sẽ được kết nối với nhau để tạo ra một ổ có dung lượng bằng tổng cộng các ổ gộp lại

Đăng nhận xét

0 Nhận xét