About Me

header ads

Giải thích quá trình máy học (CNN)

Sau quá trình học được score function, loss function, optimization (gradient descent), backpropagation. Mình sẽ giải thích cho mọi người quá trình máy học dựa trên những khái niệm này.
qua trinh hoc
 Đầu tiên, một bức ảnh sẽ được đưa vào model dự đoán của chúng ta. Model ở đây thực chất là tập hợp các Weight và bias. Khi model này nhận input là bức ảnh, nó sẽ tính toán dựa theo Score function và đưa ra được kết quả dự đoán. Kết quả dự đoán này sẽ được so sánh với kết quả thực để tính ra được độ lỗi theo loss function. Toàn bộ quá trình này là quá trình forward.
 Tiếp đến, quá trình backpropagation bắt đầu. Khởi động quá trình tính đạo hàm riêng điên loạn cho toàn bộ W và b trong model. Sau khi tính được đạo hàm riêng, gradient descent sẽ được áp vào để cập nhật các W và b. Và vòng lặp thứ nhất kết thúc.
Vòng lặp thứ 2 bắt đầu! Bức ảnh lại được đưa vào, model lại tiếp tục tính toán theo score function. Nhưng vì ở vòng lặp thứ nhất, các W và b đã được cập nhật theo gradient descent, do đó ở lần lặp này, loss function được tính ra sẽ thấp hơn loss function ở lần lặp trước. Điều này đánh dấu cho một sự kiện quan trọng của học máy: qua quá trình lặp, kết quả dự đoán đã chính xác hơn. Tiếp đến sẽ lại là quá trình backpropagation và cập nhật model. Quá trình này lặp cho đến khi nào loss đủ nhỏ mà người dùng ưng ý thì sẽ dừng hoặc sẽ dừng sau 1 số hữu hạn vòng lặp đã được lập trình.
Và đó, tất cả quá trình lặp forward và backpropagation đó, là quá trình máy học. Quá đơn giản đúng không nào!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét