About Me

header ads

Loss Function

Trong bài Score Function, khi nhìn vào công thức của linear classifier: $f(x_{i},W,b)=Wx_{i}+b$ ta có thể thấy được rằng: $x_{i}$ là đại lượng không thể thay đổi được (vì nó là bức hình chúng ta đưa vào). Nhưng ta có thể thay đổi được các parameters (W và b). Từ đó có ý tưởng, chúng ta sẽ thay đổi các parameters, sao cho với bức ảnh vào, hàm f sẽ cho ra được kết quả dự đoán đúng với các nhãn dán. Ví dụ với kết quả dự đoán trong bài Score Function:
vi du
Có thể thấy rằng, kết quả đúng (cat) có giá trị thấp hơn so với kết quả sai (Dog, ship). Do đó, nảy sinh một ý tưởng rằng: ta sẽ xây dựng một hàm L nào đó có khả năng đánh giá được độ chính xác của hàm f. Giả sử nếu kết quả của hàm f sai càng nhiều, thì giá trị của hàm L càng cao. Nếu hàm f dự đoán càng đúng, thì hàm L càng thấp. Và hàm L này, người ta gọi nó là Loss function (hàm độ lỗi). 
Loss function (hàm độ lỗi) là hàm có giá trị cao khi kết quả dự đoán của f tệ, và có giá trị thấp khi kết quả dự đoán của f chính xác.
Loss function thì có rất nhiều hàm định nghĩa. Nhưng dưới đây là 2 loại mình sẽ giới thiệu trong bài này:

Multiclass Support Vector Machine loss (SVM)

SVM là hàm được xây dựng sao cho các giá trị của các nhãn đúng phải lớn hơn giá trị của các nhãn sai 1 khoảng Δ nào đó. Giả sử với bức hình thứ i, chúng ta có tập pixels $x_{i}$ và nhãn dán $y_{i}$. Score function sẽ nhận giá trị $x_{i}$ và tính toán thông qua hàm $f(x_{i}, W)$ . Giả sử ta quy ước rằng giá trị của nhãn thứ j sau khi được tính toán ra là $s_{j}=f(x_{i},W)_{j}$, thì lúc này hàm SVM cho bức hình thứ I được tính bằng:
$L_{i}=\sum_{j\neq y_{i}}max(0,s_{j}-s_{y_{i}}+\Delta )$
Ví dụ dễ hiểu nhất là: chúng ta có 3 giá trị tương ứng với 3 nhãn dán , sau khi được tính toán bởi hàm f là: s=[13,−7,11]. Và nhãn đúng là nhãn đầu tiên (yi=0) . Giả sử Δ = 10. Svm loss sẽ được tính bằng: Li=max(0,−7−13+10)+max(0,11−13+10)
Ở vế đầu, giá trị là 0, vì max (0,-10) = 0. Ở vế sau, max(0,8) = 8. Vậy nên, tổng loss Li = 0+8 =8. Giá trị này có ý nghĩa độ lỗi của hàm f là 8. Và cũng đúng với tiêu chí của định nghĩa loss function: nếu kết quả f càng tệ thì L có giá trị càng cao. Nói tóm lại là, svm loss sẽ bỏ qua cho giá trị của các nhãn sai bé hơn giá trị nhãn đúng 1 khoảng Δ. Còn nếu không, nó sẽ cộng giá trị sai này vào hàm loss.

Softmax classifier

Bên cạnh SVM loss, một hàm khác được sử dụng phổ biến ko kém là Softmax. Hàm softmax được tính theo công thức:
$L_{i} = -log(\frac{e^{f_{yi}}}{\sum _{j}e^{f_{j}}})$
Nhìn thì có vẻ kinh khủng thật. Nhưng mà đi vào ví dụ thì rất dễ hiểu.


Kết quả sau khi được tính từ score function, sẽ được đưa vào hàm $e^{f_{j}}$. Sau đó mỗi giá trị sẽ được tính thành giá trị xác suất. Và cuối cùng, giá trị loss = -log(giá trị của nhãn đúng). Vậy là xong, tổng kết bài này là bạn hiểu được loss function là gì. Hai hàm svm và softmax là gì. Vậy thôi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét