About Me

header ads

Giao thức RTCP

RTCP được định nghĩa trong RFC 3550, là một giao thức ứng dụng trên mạng lưới đa phương tiện, RTCP được sử dụng cùng với giao thức RTP. Khi cần gửi ứng dụng video hoặc âm thanh từ nhiều máy phát đến nhiều máy thu thì ta sử dụng giao thức RTCP, các gói tin RTCP sẽ được phân phát đến tất cả các bên tham gia phiên làm việc sử dụng IP multicast. Trong một phiên RTP, thường chỉ có một địa chỉ multicast duy nhất và tất cả các gói tin RTP và RTCP đều phụ thuộc vào phiên làm việc IP multicast. Gói tin RTP và RTCP được phân biệt với nhau bằng việc sử dụng cổng riêng, thường thì số cổng của RTCP được tạo từ cổng RTP cộng thêm một. 

RTCP không thực hiện đóng gói khối dữ liệu của âm thanh và video. Các gói tin RTCP được gửi định kỳ và chứa bản báo cáo của máy phát/máy thu về số liệu thống kê của ứng dụng (các thống kê này bao gồm số lượng gói tin gửi đi, số lượng gói tin bị mất và độ jitter). Gói tin RTP cho phép người phát triển ứng dụng quyết định làm gì với thông tin phản hồi. Máy gửi có thể sử dụng thông tin phản hồi, vd: thay đổi tốc độ truyền dẫn. Ngoài ra thông tin phản hồi có thể sử dụng để chuẩn đoán, vd: máy thu quyết định vấn đề mang tính cục bộ hay toàn cục.

Các loại thông điệp RTCP:
-    RR (Receiver Report): thông điệp RR được tạo ra để báo cáo về việc thu nhận của máy thu trong một phiên làm việc RTP và nó sẽ được đưa vào một gói tin RTCP. Gói tin này sau đó sẽ được gửi vào cây multicast để kết nối với tất cả phiên làm việc khác. Thông điệp RR chứa thông tin: SSRC của luồng RTP, số lượng gói tin RTP bị mất, các số sq number cuối nhận được trong luồng RTP, độ jitter trong truyền gói.
-    SR (Sender Report): máy phát tạo ra thông điệp SR để truyền đi vào các luồng RTP, thông điệp này chứa các thông tin: SSRC của luồng RTP, timestamp và thời gian wall clock của gói tin RTP được tao ra gần đây nhất, số lượng gói tin được gửi đi trong luồng, số lượng byte được gửi đi trong luồng. Ngoài ra, SR còn có thể đồng bộ các luồng dữ liệu đa phương tiện khác nhau trong một phiên làm việc RTP.
-    SDES (Source Description Items): các thông điệp SDES được máy phát tạo ra và truyền trên luồng RTP chứa các thông tin: điểm bắt đầu (như địa chỉ mail của người gửi, tên người gửi), giá trị SSRC của luồng RTP kết hợp.
-    BYE (End of participation): nguồn phát sẽ gửi thông điệp BYE đến điểm cuối (end–point) nhằm mục đích tắt luồng truyền RTP.
-                APP (Application-specific message): thông điệp APP chứa các chức năng cụ thể của các ứng dụng.
-                Phân chia băng thông trong RTCP:
Trong một phiên RTP gồm một máy phát và nhiều máy thu. Nếu các máy thu theo chu kì tạo ra các gói tin RTCP thì tổng tốc độ truyền dẫn các gói RTCP có thể cao hơn tốc độ gửi gói RTP của máy phát. Số lượng gửi gói RTP vào cây multicast không đổi còn số lượng nhận gói RTP thì tăng. Trong khi đó số lượng nhận gói RTCP tăng tuyến tính. Để giải quyết vấn đề băng thông trong RTCP này, RTCP sẽ thay đổi tốc độ gửi gói trong cây multicast trong phiên làm việc RTCP. Ngoài ra, RTCP còn có thể giới hạn lưu lượng của mình còn 5 % băng thông.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét