About Me

header ads

Giao thức SIP

Tổng quan về SIP

Session Initiation Protocol (SIP)  là giao thức điều khiển lớp ứng dụng, được chuẩn hóa bởi IETF. Có thể thiết lập, sửa đổi và kết thúc phiên đa phương tiện như điện thoại cuộc gọi internet, hội nghị truyền hình. SIP định nghĩa trong RFC 3261. Chạy trên nền TCP, UDP. SIP hỗ trợ cả unicast và multicast. Sử dụng kết hợp với các chuẩn giao thức IETF khác như: SAP, SDP và MGCP (MEGACO) để cung cấp cho các dịch vụ VoIP. Cấu trúc của SIP tương tự với cấu trúc của HTTP.

Thông điệp

Có 2 thông điệp của SIP: thông điệp yêu cầu và thông điệp trả lời.
Thông điệp yêu cầu
-    REGISTER: được sử dụng để chỉ ra địa chỉ IPhiện tại của nó các URL mà nómuốn nhận cuộc gọi.
-    INVITE:được sử dụng để thiết lập một phiên phương tiện truyền thông giữa mọi người dùng.
-          ACK: xác nhận trao đổi thông tin đáng tin cậy.
-          CANCEL : kết thúcmột yêu cầu cấp phát chính thức.
-          BYE: kết thúc mộtphiên làm việc giữa haingười sử dụng trongmột hội nghị.
-    OPTION: các yêu cầu thông tinvề khả năng của một người gọi, mà không cần thiết lập mộtcuộc gọi.
-    PRACK (tạm thời đáp ứngxác nhận): PRACK cải thiệnđộ tin cậy mạng bằng cách thêm một hệ thống, thông báo cho câu trả lời tạm thời (1xx). Hay nói cách khác PRACK được gửiđể đáp ứng với đáp ứngtạm thời (1xx).
Thông điệp hồi đáp
-          Tạm thời(1xx): yêu cầu nhận đang được xử lý.
-          Thành công(2xx): các hành độngđã nhận được thành công, hiểu và chấp nhận.
-    chuyển hướng(3xx): hành động tiếp theo cần được thực hiện (thường là bởingười gửi) để hoàn thành các yêu cầu.
-          Client lỗi(4xx): yêu cầuchứa cú pháp xấuhoặc không thể thực hiện tại server.
-          Server lỗi(5xx): các server không thực hiện một yêu cầu rõ ràng có hiệu lực.
-  Thất bại toàn cầu(6xx): cácyêu cầu khôngthể được thực hiện tại bất kỳserver.

Hoạt động

SIP Proxy server:

SIP Proxy server là một thực thể trong mạng SIP làm nhiệm vụ chuyển tiếp các thông điệp SIP yêu cầu đến các thực thể khác trong mạng. Chức năng chính là định tuyến cho các bản tin đến đích, hơn thế nữa SIP Proxy server cung cấp các chế độ xác thực trước khi dịch vụ được khai thác.

SIP Proxy server hoạt động theo các bước sau:
-          Bước 1: UserA gửi bản tin INVITE đến UserB
-          Bước 2: Proxy serverđịnh vị tên miền hotmail.comcủa server và sẽ xác địnhvị trí của UserB
-          Bước 3: server sẽ hồi đáp vị trí củaUser B.
-          Bước 4: Proxy servergửi điINVITE đến UserB
-          Bước 5: UserB hồi đápđến proxy server bằng thông điệp 200 OK.
-          Bước 6: Proxy serverhồi đáp trở lại UserA với thông điệp 200 OK.
-          Bước 7: UserA gửi điACK đếnUserB, đã được thông qua Proxy server.
-          Bước 8: Proxy serverchuyển ACKđến UserB.
-          Bước 9: sau khi UserA và UserB đồng ý đàm phán vời nhau thì RTP/RTCP được kích hoạt và truyền tín hiệu thoại.
-          Bước10: sau khi quá trìnhđược hoàn thành, phiên phương tiện truyền thôngđược xóabởi BYEACK.

Redirect server:

Redirect server là một server chấp nhận một yêu cầu SIP, ánh xạ địa chỉ trong yêu cầu thành một địa chỉ mới và trả lại địa chỉ này trở về client. Không giống như Proxy server, nó không khởi tạo một yêu cầu SIP và không chuyển các yêu cầu đến các server khác.
Hình 2

. SIP Redirect server
Hoạt động của SIP Redirect server được mô tả cụ thể theo các bước sau:
-          Bước 1:UserA gửi điINVITEđến Redirectserver.
-          Bước 2: Redirect server truy vấn đến địa điểm server, xác định vị trí của UserB
-          Bước 3: Địa điểm servertrả lạivị trí của UserBtới Redircetserver.
-          Bước 4: Redirect server trả về địa chỉ của userB đến userA.
-          Bước 5: UserA gửi điACK đến Redirectserver.

-          Bước 6: UserA gửi điINVITE trực tiếp đến địa chỉ UserB, do Redirect server trả về. UserB đáp trả lại với thông điệp 200 OK, UserA gửi lại thông điệp ACK để xác nhận thành công và cuộc gọi được thiết lập.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét