About Me

header ads

[vmware workstation] Ngăn máy ảo tự động pause

Sau một khoảng thời gian hoạt động, máy ảo thường tự động pause, ảnh hưởng khá nhiều khi làm các công việc cần đợi loading trong thời gian dài trên máy ảo. Cách xử lý: - Trên máy ảo: Control Panel\Hardware and Sound\Power Options --> chuyển sang High perfomanent - Trên máy vật lý: truy cập setting trên màn hình vmware của máy ảo, chọn Options --> power --> Bỏ chọn Report battery infomation to guest (nếu nó đang mờ sẵn rồi thì thôi) Enjoy!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét