About Me

header ads

Cách bật card mạng eth0 khi cài đặt Centos 7 Minimal trên VMWARE WORKSTATION

Khi cài đặt Centos 7 trên VMWARE thì đôi khi máy ảo nó k nhận ra được card mạng, tìm hoài cũng éo thấy file cấu hình nào, khá ngu
Muốn có lại nó ta tắt cmn máy ảo đi, vào thư mục chứa cái máy ảo vmware đó, tìm file VMX của nó


Mở file VMX đó bằng notepad, hay notepad++
thêm vào cuối file dòng:

ethernet0.virtualDev = "e1000"
Sau đó lưu lại, bật máy ảo lại và hưởng thụ :D

Đăng nhận xét

0 Nhận xét